Основна начела Слободног зидарства

I

Масонски Савез је удружење слободних људи, чије порекло потиче из средњевековног грађевинарског братства. Његова основа је чисти етички закон, који налази свој израз у слободнозидарским прописима, а понајвише у тзв. “Старим дужностима слободних зидара”.

II

Сви људи, било ког звања и професије, без обзира на материјални статус или положај, како су рођени под једнаким законима природе, имају и једнака права у друштву. Стога се и слободни зидари сусрећу као браћа, и свој Савез сматрају братским Савезом. У истом смислу они негују и шире братску љубав и према ближњима у профаним круговима.

III

Сав рад и цео живот у Савезу заснован је на љубави, истини, правичности и човечности. Полазећи од ове основе, Савез преноси поменуте врлине и у профано друштво:

  • симболичких обреда и обичаја у Краљевској уметности;
  • васпитним неговањем осећаја хуманости према ближњима;
  • уредним животом, породичним и личним;
  • примерним радом на свему што је добро, лепо и корисно како за целину тако и за појединце.

IV

Масони поштују Великог Неимара Свих Светова и толеришу свачију веру. Савез, међутим, не припада никаквој секти или догми; он не врши ни верски ни црквени култ. У њему је брат мио, које вере био.

V

Као отворени противник спутавања слободе савести, вероисповести и мишљења, масонски Савез брани свим легалним средствима ове индивидуалне неприкосновености. Такође, као поборник личног права и убеђења, он је и противник сваког притиска и спречавања верских или политичких убеђења.

VI

Масони Србије воле своју Отаџбину, они су јој одани и верни. Они сматрају својом дужношћу да бране њену слободу, самосталност и неповредивост њене целине, сарађујући на подржавању унутрашњег реда и мира – речју, писмом и делом. Према томе, они могу учествовати у сваком јавном послу, али у томе треба да се увек руководе масонским принципима. Овако радећи у својој Отаџбини, они доприносе и благостању целог човечанства.

VII

Ложе су мирне и затворене радионице. У њима није искључено узајамно обавештавање о верским, политичким и уопште социјалним питањима, али увек у границама масонских принципа. Међутим, лично самоодређење изван ложа је слободно.

VIII

Масонски Савез прима у своју средину слободне људе на добром гласу, понесене жељом да негују врлине и морал у друштву. Он не разликује ни њихову националност, ни њихова политичка убеђења, ни њихов грађански положај. Оне не допушта пропагирање у чланство, већ у дискрецији даје тражена обавештења, само уколико нађе да би неко од заинтересованих био достојан члан велике масонске породице.

IX

Историја Масонства, масонска начела и масонски циљеви нису никаква тајна, али је члановима братства забрањено да непосвећенима одају унутрашње обреде и утврђене знакове за распознавање.

X

Масони су обавезни да буду верни и одани законима своје ложе. Они чувају њену неприкосновеност од сваког оног који не припада Савезу; бране масонске интересе и избегавају да у профаним круговима расправљају масонска питања.

XI

Масони имају право да као слободни људи, а у складу са постојећим прописима иступе из Савеза, кад год нађу за сходно.

XII

Породични живот међу масонима, као и однос према масонским породицама, па и према профаним круговима, негује се на највишој моралној основи, и сматра се светињом.