О нама

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије је самостална и суверена слободнозидарска организација коју чине три праве и потпуне ложе које раде под њеном заштитом: ложа 1 "Побратим", ложа 2 "Ђорђе Вајферт" и ложа 3 "Неимар".

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије је регуларна масонска организација, посвећена чистој и блиставој идеји Слободног зидарства, онако како је она замишљена и клесана кроз векове и миленијуме, и кодификована у Андерсоновој Конституцији и Старим дужностима из 1723. године.

Братство Традиционалне Велике Масонске Ложе Србије, међу којим се налазе и браћа која су учествовала у обнављању Слободног зидарства у Србији почетком деведесетих година прошлог века, одабрало је да према Светлости иде у својој колони, постојано и чистог срца, свесно да на том путу нема журбе и пречица.

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије пружа братску руку сарадње свим слободнозидарским организацијама у земљи и иностранству, спремна да у ширем братском ланцу заједно остварујемо величанствене масонске принципе и вредности.

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије ради по Древном и Прихваћеном Шкотском Обреду.

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије је 2. јуна 6007. Г.И.С. потписала са Врховним Саветом 33º Древног и Прихваћеног Шкотског Реда Слободних зидара Србије Уговор о пријатељству, чиме је омогућено нашој браћи који су се својим радом и трудом доказала у нашим Радионицама, да наставе свој пут према Светлости изван симболичких ложа наше Обедијенције.

Традиционална Велика Масонска Ложа Србије је уписана у Регистар друштвених организација и политичких организација код Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије, решењем бр. 130-024-00-00458/2009-07.